Polityka prywatności

W Komvida Kombucha, S.L. (dalej i w skrócie będziemy określać firmę jako "Komvida") chcemy przekazać Ci wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak dbamy o dane osobowe, które przekazujesz nam w ramach swoich relacji z nami, czy to jako zwykły użytkownik naszej strony internetowej https://komvida-store.myshopify.com/, czy jako nabywca naszych produktów. Od tej pory, odnosząc się do strony https://komvida-store.myshopify.com/ będziemy ją nazywać "Stroną".

 

Gdy kontaktujesz się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres hola@komvida.com, gdy zamieścisz swój adres e-mail w części Strony służącej do subskrypcji naszych newsletter lub gdy rejestrujesz się jako zarejestrowany użytkownik lub dokonujesz zakupu na naszej stronie jako gość, wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności oraz na szczegóły określone w tym dokumencie. Ponadto, jako Użytkownik (zgodnie z opisem w. Nota prawna), gwarantujesz, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, ponosząc odpowiedzialność za wszelkie szkody lub krzywdy, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą być spowodowane w wyniku naruszenia tego obowiązku.


Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (dalej jako "GDPR") musimy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, którego zamierzamy dokonać, abyś miał wszystkie niezbędne informacje do udzielenia nam ważnej zgody. Dlatego koniecznie należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przekazując nam dobrowolnie swoje dane osobowe podczas wykonywania którejkolwiek z czynności wskazanych przez nas powyżej, czy to jako gość, czy jako subskrybent, akceptujesz, że dane osobowe przekazane lub które zostaną przekazane w przyszłości spółce Komvida, podmiotowi z siedzibą w Fregenal de la Sierra (Badajoz - C.P.: 06340), w strefie przemysłowej Frexnense, działka 31, będą przetwarzane w jej charakterze administratora danych w następujących celach:

 

 • Zarządzaj powodem zapytania lub powodem kontaktu z nami.
 • Wysłać Ci nasz newsletter.
 • Zarządzaj relacją z Tobą jako klientem.

 

Dane osobowe, które przekazujesz nam w różnych przewidzianych do tego celu formularzach, są wykorzystywane zgodnie z prawem do realizacji projektów i usług, które oferujemy w Komvida, do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub w konsekwencji udzielenia nam przez Ciebie zgody w tym celu. Dane te pozwalają nam na utrzymanie relacji z użytkownikami, a także na zarządzanie, administrowanie, świadczenie i doskonalenie naszej działalności, a bez nich nie moglibyśmy świadczyć usług. Jeśli więc nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane, nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

 

Podobnie, jeśli istnieje stosunek umowny lub jeśli udzieliłeś nam zgody, będziemy przesyłać Ci informacje o naszych projektach i usługach. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych informacji na nasz temat lub w dowolnym momencie chcesz przestać je otrzymywać, poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na adres hola@komvida.com lub pocztą na adres Komvida wskazany powyżej.

 

Aby móc zaoferować Ci usługi zgodne z Twoimi zainteresowaniami, poprawić Twoje doświadczenia z użytkowania itp. stworzymy "profil użytkownika" na podstawie informacji, które nam przekazujesz. Na podstawie tych informacji możemy podejmować zautomatyzowane decyzje w celu poprawy oferowanych przez nas usług, udzielania rekomendacji lub wysyłania informacji związanych z zainteresowaniami użytkownika. Zawsze możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego zautomatyzowanego przetwarzania.

 

Ponadto, i wyłącznie w celu realizacji tych celów, możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez WhatsApp i SMS, zgodnie z naszymi Warunkami Zakupu.

Jakie mamy prawo do przetwarzania Twoich danych?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie zależała od roli, jaką pełnisz i sposobu, w jaki wchodzisz z nami w interakcje, czy jesteś beneficjentem, użytkownikiem naszych usług, osobą świadczącą usługi dla dostawcy lub klienta itp. W każdym z tych przypadków:

 

 • Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi na Twoją rzecz, w celach opisanych powyżej.
 • Gdy wyraziłeś nam zgodę na wykorzystanie Twoich danych w określony sposób poprzez wyraźne zaznaczenie pola zgody podczas wypełniania formularza.
 • Dla uzasadnionych interesów, w celu zarządzania firmą i naszymi usługami, pod warunkiem, że te interesy nie są nadrzędne wobec Twoich praw. W tym zakresie Komvida wykorzystuje kilka uzasadnionych interesów podczas korzystania z Państwa danych osobowych:
  • Aby poprawić i spersonalizować doświadczenie i informacje dostarczane użytkownikom Strony.
  • Ulepszać i personalizować projekty i usługi opracowane przez Komvida. 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa projektów i usług.
  • Zapewnienie ochrony użytkowników. 
  • Rozwijać nowe projekty i usługi z korzyścią dla użytkowników.

   

  Jacy odbiorcy mogą otrzymać Twoje dane?

   

  Ujawnimy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani przez prawo lub gdy wcześniej udzielisz nam na to wyraźnej zgody.


  Z drugiej strony, aby rozwijać i ulepszać naszą działalność, musimy współpracować z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (dostawcy usług hostingowych, dostawcy poczty elektronicznej, firmy kurierskie itp,) partnerzyitp.), w ramach świadczenia usług, które im zleciliśmy, z którymi podpisujemy odpowiednie umowy o przetwarzaniu danych i od których wymagamy przestrzegania przepisów o danych osobowych.

   

  Czy dane będą przekazywane w skali międzynarodowej?

  Komvida nie przekazuje bezpośrednio Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG"). Jednak niektórzy usługodawcy, z którymi zawieramy umowy, mogą mieć siedzibę poza EOG. W tym sensie z Komvida sprawdziliśmy, że spełniają one najwyższe standardy w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz wdrożyliśmy gwarancje uznane przez RGPD. 

   

  W szczególności dane mogą być otrzymywane przez Shopify jako dostawcę usług platformy e-commerce, który zarządza przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem firmy zlokalizowanej w Kanadzie, czyli w kraju, który posiada decyzję o adekwatności wydaną przez Komisję Europejską, a zatem jest uznawany za kraj uprawniony. 

   

  Komvida zakontraktowała również szereg usług u amerykańskiego dostawcy Klaviyo. Podpisano odpowiednie Standardowe Klauzule Umowne. Standardowe klauzule umowne. Więcej informacji na temat tych gwarancji można uzyskać pod następującym adresem: https://www.klaviyo.com/privacy/dpa

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

   

  W przypadku każdej operacji przetwarzania, na którą wyraziliście Państwo zgodę, zachowamy dane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

   

  Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymujesz z nami relację i kontynuujesz subskrypcję naszej Strony; do momentu, w którym zażądasz wypisania się i usunięcia danych; przez okres 6 lat od ostatniego potwierdzenia zainteresowania; itp.

   

  Możesz zażądać anulowania newsletter w każdej chwili. Po wypisaniu się z newsletterZablokujemy Twoje dane i będziemy je przechowywać tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani przez obowiązujące prawo.

   

  Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swojego konta. Po usunięciu konta użytkownika zablokujemy jego dane i zachowamy je tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani przez obowiązujące prawo.

   

  Jak przechowujemy Twoje dane?

   

  Zgodnie z naszym obowiązkiem zachowania tajemnicy dotyczącej zgromadzonych danych osobowych, jak również z naszym obowiązkiem ich zabezpieczenia, zobowiązujemy się do przyjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec ich modyfikacji, zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, zgodnie z przepisami RGPD.

  W Komvida uznajemy i traktujemy bardzo poważnie naszą odpowiedzialność za ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego utrzymujemy poziomy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z RGPD i ustawą organiczną 3/2018, z dnia 5 grudnia, o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, a także ustanowiliśmy wszystkie środki techniczne, którymi dysponujemy, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi i kradzieży danych, które nam przekazałeś, bez uszczerbku dla informowania, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są w 100% nieprzekraczalne.

  Jednak bezpieczeństwo Twoich danych zależy również od Ciebie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych za pośrednictwem Witryny. Ważne jest, aby nie udostępniać nikomu swojego hasła.

   

  Jak można kontrolować zarządzanie swoimi danymi?

   

  Z drugiej strony przypominamy, że mogą Państwo skorzystać, bezpośrednio lub przez przedstawiciela, z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec swoich danych, poprzez pisemny i podpisany wniosek zawierający następujące dane: imię, nazwisko(a) klienta, adres do celów powiadamiania, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu oraz konkretne żądanie, przesłane na adres e-mail rgpd@komvida.com lub pocztą zwykłą na adres: Frexnense industrial estate, parcela 31, Fregenal de la Sierra (Badajoz - C.P.: 06340).

   

  Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, a żebyś mógł lepiej zrozumieć ich znaczenie, przedstawiamy Ci więcej informacji na ich temat:

   

  Prawo

  Treść

  Dostęp, rektyfikacja i usuwanie

  Z danymi osobowymi można zapoznać się wchodząc na swoje konto użytkownika w sekcji dane osobowe lub poprzez jeden z podanych sposobów kontaktu.

  Opozycja

  W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Komvida przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów, w celu realizacji lub obrony ewentualnych roszczeń lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

  Ograniczenie leczenia

  W pewnych okolicznościach możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, w takim przypadku zachowamy je tylko w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

  Przenośność

  W przypadku zgłoszenia, możesz otrzymać w formie elektronicznej dane osobowe, które nam przekazałeś.

  Wycofanie zgody

  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych, przestaniemy je przetwarzać, ale należy pamiętać, że nie będziemy mogli dłużej świadczyć Ci usług oraz że w niektórych przypadkach, gdy mamy odpowiednią podstawę prawną, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane po wycofaniu przez Ciebie zgody i zażądaniu usunięcia Twoich danych.

   

  Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. https://www.aepd.es/. W każdym razie, ze względu na nasze silne zaangażowanie w ochronę prywatności, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami w celu rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi; będziemy zachwyceni mogąc służyć Państwu pomocą.

   

  Zmiana niniejszej polityki dotyczącej danych osobowych

   

  Komvida zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do przyszłych zmian legislacyjnych lub orzeczniczych, jak również do praktyk branżowych, uprzednio informując o tym użytkowników za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu zapoznania się z najnowszą wersją.

   

  Nowa informacja o ochronie prywatności będzie obowiązywać od momentu jej opublikowania. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionym zawiadomieniem, możesz skorzystać z dowolnego ze swoich praw lub zaprzestać korzystania z naszych usług. Jeśli kontynuujesz dostęp lub korzystanie z naszych usług po dacie wejścia w życie zmienionego powiadomienia, zgadzasz się na przestrzeganie nowej polityki prywatności.

   

  W żadnym wypadku takie zmiany nie będą miały wpływu na dokonany przez Państwa wybór dotyczący sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Komvida. Jeżeli w dowolnym momencie będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w inny sposób niż ustalony w momencie ich zbierania, powiadomimy Cię o tym drogą mailową, prosząc o wyrażenie zgody.

   

  Komvida zastrzega sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają prawnych warunków korzystania z serwisu, jak również obowiązujących przepisów prawa.