Nota prawna i warunki użytkowania

Ta część, jak widać, jest poświęcona notce prawnej i warunkom korzystania z naszej strony internetowej (dalej, nieodmiennie"Nota prawna" lub "Warunki korzystania"), nie jest to zbyt zabawne, ale musimy ją zamieścić i prosimy o dokładne przeczytanie, abyś miał wszystkie informacje o naszej firmie. W tym dokumencie powiemy Ci, jak uregulowany jest dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej https://komvida-store.myshopify.com/ (dalej dla uproszczenia będziemy ją nazywać"Stroną"), której właścicielem jest Komvida Kombucha, S.L. (dalej i w skrócie będziemy nazywać firmę"Komvida"). Nasza siedziba znajduje się w Fregenal de la Sierra (Badajoz - C.P.: 06340) w dzielnicy przemysłowej Frexnense, działka 31, z numerem identyfikacji podatkowej B-06713622 i adresem e-mail hola@komvida.com, a firma jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowincji Badajoz, tom 659, folio 21, strona BA-28157, wpis 1.n 1.

W celu korzystania z Witryny, jako użytkownik wymagamy od Ciebie akceptacji poniższych warunków, a jeśli nie zgadzasz się z nimi i nie chcesz ich zaakceptować, nie mamy innego wyjścia, jak poprosić Cię o powstrzymanie się od korzystania z naszej Witryny.

Pamiętaj, że ten dokument nie stanowi warunków kontraktowania naszych produktów, ten dokument reguluje jedynie dostęp, który każdy użytkownik wykonuje wchodząc na naszą stronę bez zakupu jakiegokolwiek produktu.

 

Krótkie wprowadzenie 

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu informacje, zdjęcia, nowości, filmy i inne elementy związane z produktami Komvida, które mogą Państwo nabyć.


Oczywiście zastrzegamy sobie prawo do zmiany, w każdej chwili i bez uprzedzenia, prezentacji i wyglądu naszej strony oraz jej treści i usług. Jako użytkownik akceptujesz, że Komvida może w każdej chwili zmodyfikować, przerwać, dezaktywować i/lub anulować dowolne elementy, treści i/lub usługi zintegrowane ze Stroną. Logicznie rzecz biorąc nie ma to wpływu na warunki umowy i w żadnym wypadku na zamówienia, które zostały złożone na Stronie.


Komvida zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub anulowania niniejszej Informacji prawnej w dowolnym momencie, jak również każdego elementu funkcjonowania naszej Strony. W tym sensie czasowa ważność niniejszego Regulaminu pokrywa się zatem z momentem jego ekspozycji, do momentu jego całkowitej lub częściowej modyfikacji, w którym to momencie wejdzie w życie zmodyfikowany Regulamin. Oczywiście wszystkie te ewentualne zmiany w zarządzaniu każdą Stroną będą dokonywane z poszanowaniem przepisów o ochronie konsumentów.


Nowa konfiguracja naszej Witryny będzie obowiązywała użytkowników z chwilą jej udostępnienia. Zalecamy okresowe zapoznawanie się z tym tekstem, aby być na bieżąco ze zaktualizowanymi warunkami.

 

Podstawowe wytyczne dla użytkowników

 

Użytkownik jest uważany za użytkownika (zwanego dalej"Użytkownikiem" lub"Użytkownikami"), gdy wchodzi w interakcje na Stronie jako (i) zarejestrowany Użytkownik; lub (ii) Użytkownik przeglądający Stronę.


Dlatego też, gdy uzyskujecie Państwo dostęp do Witryny, czy to do całości, czy do części naszych treści i usług, oznacza to akceptację, bez zastrzeżeń, niniejszych Warunków Użytkowania, tak więc dostęp do naszej Witryny czyni Państwa jej użytkownikiem.


Przykro nam, że musimy się powtarzać, ale jeśli jako Użytkownik Strony nie akceptujesz niniejszej Informacji prawnej, będziesz musiał powstrzymać się od dostępu i/lub korzystania z treści i usług, które oferujemy Ci na naszej Stronie.


Mogą się one wydawać oczywiste, ale musimy wymienić obowiązki związane z byciem Użytkownikiem Serwisu:

a) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tej Witryny, jej usług, oferowanych treści oraz niniejszej Informacji prawnej zgodnie z prawem, moralnością, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, w sposób staranny, prawidłowy i zgodny z prawem.

b) Użytkownik zobowiązuje się do stałego poszanowania praw osób trzecich, w związku z czym zobowiązuje się nie wykorzystywać Strony do wygłaszania oszczerczych lub zniesławiających komentarzy oraz takich, które mogłyby naruszać honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich.

c) Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać reklam jakiegokolwiek rodzaju ani komunikatów w celach komercyjnych lub reklamowych w przypadku, gdy na Stronie znajdują się miejsca umożliwiające odwiedzającym pozostawienie swoich komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, które uznamy za naruszające tę lub jakąkolwiek inną zasadę.

d) Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uniemożliwić dostęp do strony tym Użytkownikom, którzy naruszyli obowiązujące przepisy lub jakiekolwiek zobowiązania lub warunki, bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie naruszającego użytkownika.


Małoletni i osoby ubezwłasnowolnione

Użytkownicy niepełnoletni lub ubezwłasnowolnieni prawnie NIE mogą dokonywać transakcji za pośrednictwem Strony, a więc mogą ją jedynie przeglądać, bez możliwości dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej.

 

Odpowiedzialność Komvida

 

Pamiętaj, że wszystko, co wskazujemy poniżej, dotyczy Ciebie jako Użytkownika Witryny i że niniejszy dokument nie stanowi warunków umowy, a jedynie Informację prawną Witryny. Komvida nie ponosi odpowiedzialności, ani bezpośrednio, ani wtórnie, za:

 

a) Jakość usług, szybkość dostępu, poprawność funkcjonowania oraz dostępność i ciągłość działania Serwisu.


b) Wszelkie szkody, jakie mogą powstać w sprzęcie Użytkowników w wyniku korzystania z Serwisu.


c) nieprzestrzegania przez innych Użytkowników prawa, moralności i ogólnie przyjętych dobrych obyczajów lub porządku publicznego w konsekwencji przekazywania, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania, odbioru, uzyskiwania lub dostępu do treści.


d) Linki i hiperteksty, które umożliwiają Użytkownikowi, za pośrednictwem strony, dostęp do funkcji i usług oferowanych przez osoby trzecie, jako że nie należą one do właściciela strony i nie są przez niego kontrolowane, nie ponosi on odpowiedzialności za informacje w nich zawarte ani za jakiekolwiek skutki, które mogą wynikać z tych informacji.


e) Informacje wprowadzone przez Użytkowników, ekspertów, klientów, współpracowników i osoby trzecie.


f) Naruszenie praw własności intelektualnej, przemysłowej, prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku osób, praw majątkowych lub jakichkolwiek innych, należących do osób trzecich, dokonywane w Serwisie przez Użytkowników, ekspertów, klientów, współpracowników lub osoby trzecie.


Jeśli uważasz, że Twoje prawa są naruszane na Stronie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: hola@komvida.com.

 

Własność intelektualna i przemysłowa 

 

Witryna jest chroniona przez krajowe i międzynarodowe prawo własności intelektualnej i przemysłowej, dlatego też zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, udostępnianie i przekształcanie jej i/lub wszelkich jej elementów, w tym między innymi tekstów, obrazów, marek, grafik, logo, przycisków, plików oprogramowania, kombinacji kolorów, jak również struktury, wyboru, kolejności i prezentacji jej zawartości, bez uszczerbku dla praw, jakie mogą mieć osoby trzecie w stosunku do jakichkolwiek jej elementów.

Dlatego też powielanie, retransmisja, kopiowanie, udostępnianie, przekazywanie lub nadawanie, w całości lub w części, informacji zawartych na tej stronie, w jakimkolwiek celu i w jakikolwiek sposób, jest zabronione.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub wizerunkowej są naruszane na Stronie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: hola@komvida.com.

 

Jak dbamy o Twoje dane

 

Wszelkie działania jako Użytkownik Witryny, które wymagają od Ciebie przekazania nam jakichkolwiek danych osobowych, będą podlegały wytycznym dotyczącym ochrony danych, które starannie stosujemy. Wszystkie te wytyczne i informacje są szczegółowo opisane w naszej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Bardzo ważna jest dla nas odpowiednia ochrona danych naszych Użytkowników, a przede wszystkim to, abyś miał wszelkie informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w tym aspekcie, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem hola@komvida.com.

 

Co się stanie, jeśli wystąpi problem

 

Niniejsza informacja prawna została sporządzona w języku hiszpańskim i podlega aktualnym przepisom prawa hiszpańskiego. W przypadku wszelkiego rodzaju sporów, które mogą powstać w związku z korzystaniem ze strony internetowej lub treści na niej zawartych, wyrażamy zgodę na poddanie się jurysdykcji i kompetencji sądów miasta Madryt, o ile jest to prawnie możliwe. Gdy nie jest to możliwe, bo istnieje przepis, który przewiduje inną jurysdykcję, poddamy się sądom właściwym zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami.